• michaelboiker

הודלק ע"י: עדנה בצלאל


עוד מימי הילדות , אני זוכרת, נוכחותך היתה דומיננטית ומשפיעה באהבת ושמחת החיים , אהבת האנשים באשר הם . תמיד אתה ליאור , לב המשפחה. וככל שהתבגרנו מסתבר ששמענו רק מעט מכל פועלך הרם המשמעותי והמקצועי. המעט כי אתה ומשפחתך צנועים. קולך, החיוך איתנו לעד.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon