• michaelboiker

הודלק ע"י: עמית גבאי


ליאור בתור אחד שהכיר בתור קרוב משפחה היה לי ממש עצוב שנודע לי על המקרה .אני התנדבתי במשך שלוש שנים בכבאות והצלה חיפה והשרפה פרצה בדיוק שהייתי בכיתה י"א האסון היה קשה ולכך מאיתנו אנשים יקרים וחשובים .


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon