• michaelboiker

הודלק ע"י: דודי פוקס


הייתה לי זכות גדולה להעביר את ילדותי בית ספר עממי חיה זיו בשכבת הגיל של ליאור. לפני מספר שנים בעקבות אתר חברה ניסינו לחדש קשר לצורך מפגש אך הדברים לא צלחו אז אך צלחו סוף סוף וכל השכבה נפגשה ובין השאר העלת את זכרך. יהי זכרך ברוך


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon