• michaelboiker

הודלק ע"י: מרים חודדה


ליאור, היית לי חבר היית לי אח, אהבתנו לעולם לא אשכח, אוהבת אותך עד בוא יומי, דודה מרים.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon