• michaelboiker

הודלק ע"י: דני


ליאור היה חבר ואב וידיד בו זמנית , התייעצתי איתו על כמה וכמה מקרים הן במשטרה והן מן החיים והוא היה יועץ למופת והגון ובעל חוכמה רבה וראיית העתיד הצומח והשמח .. יהי זכרך ברוך אב יקר ..


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon