• michaelboiker

הודלק ע"י: שמואל בוקר


לזכרו של חבר יקר, שם המשפחה שלנו חיבר בינינו מהמפגש הראשון. ליאור היווה עבורי מודל לקצין משטרה איכותי ומקצועי וחבר לשיחה ולעצה טובה .כשמו ליאור האיר את דרכם של פקודיו וחבריו יהי זכרו ברוך


25 צפיות

Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon