• michaelboiker

הודלק ע"י: ארז


בכל שנה באזכרה אני לומד ומגלה עד כמה מורשתו של ליאור בוקר ז״ל חשובה להמשך דרכו של האירגון שלנו יהי זכרו ברוך


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon