• michaelboiker

הודלק ע"י: רחמים סבן


בס''ד יום חמישי כ'א כסלו 03.12.15 להורים היקרים מאחל לכם בריאות לזכרו של ידידי ליאור שעבדתי איתו בשנות השבעים בתחנת זבולון והיינו חברים והייתי בחתונתו הראשונה עם אסתר חודדה ונולדו לו שלוש בנות אני מדליק נר זיכרון לכבודו של ליאור ז''ל ת.נ.צ.ב.ה.


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon