• michaelboiker

הודלק ע"י: גילי אוריאל


זוכרת את היום ההוא כשעוד ישבנו בחפק המבצעי של האגף וייחלנו שאתם עדיין חיים,זוכרת כמה עזרת לי וסייעת להקמת מערך החירום במחוזך. יהא זכרך ברוך,ומורשתך שתמיד תהא ותיזכר לנו במשטרת ישראל,בהצדעה,גילי


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon