• michaelboiker

הודלק ע"י : גל שרון


ליאור הוא סמל ומופת לגבורה ועל כן הוכר לאחר מותו ע"י ארגון השוטרים הבינלאומי כגיבור ועל כך קיבל את פרס הגבורה העולמי . ליאור היה קצין וג'נטלמן , וכמי שמכירה את הוריו , רינה ומיכאל, ברור לי על איזה ערכים גדל...


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon