Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

    הודלק ע"י : אלי יהב


    הכרתי את ליאור ז"ל בקורס הקצינים שבו הייתי מפקדו כסגן מפקד הקורס.

    ליאור ז"ל היה חניך מוכשר מאוד ומקובל חברתית ואני אישית החזקתי ממנו וצפיתי לו עתיד מזהיר בקריירה שלו בהמשך שרותו במשטרה. בקורס הקצינים התעצבה דמותו כמפקד ומנהיג מן הטובים ביותר שהיו למשטרת ישראל.

    יהי זכרו של ליאור ברוך לעד