Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

    הודלק ע"י : קלמן רוזן


    כל חג משפחתי, לאומי או דתי אתה חסר לכל מי שהכיר ואהב אותך.

    רק המחשבה שהעדרך הינה תוצאה של הקרבה ונסיון לעזור לזולת, מנחם ומקל על הכאב במקצת