• michaelboiker

הודלק ע"י : ברוך שפירא


לא הכרתי אישית את ליאור אך במלחמת יום הכיפורים קבוצת לוחמים מהיחדיה שלו שהיו סדירים לחמה על אותו מוצב (תאוז בשם יורם בדרך לקנטרה .לאחר שנודע לי על מותו פניתי לאביו ובהתרגשות התברר שלחמנו ביחד על אותה עמדה בלי להכיר . יהיה זכרו ברוך איש יקר )):


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon