• michaelboiker

הודלק ע"י : הלל דרעי


תוכן הנר :: אני מדליקה נר זה לכבוד ליאור בוקר מיפני שמגיע לו להיות בן אדם חשוב וכמובן הוא היה תורם למדינה הוא היה במילחמה והוא היה שוטר ומגיע לו לקבל הרבה נרות לזכרו


Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon