Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י מאיר מרדכי

 

הנני מרכין ראש לזכרו של "האח" היקר ! גם היום שיגרת יומי מתחילה ומסתיימת בזיכרונות השגרה מאז, זה מתחיל בעמדת הגילוח כשאת הג'יל לגילוח רכשנו יחד ועד לטלוויזה אותה חיבר ובמיוחד בקידוש שידע לתקן אותי כך שבכל צעד ושעל יש משהו שמזכיר אותו

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload