Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: אריה רוזן

ליאור ז"ל הוא סמל ומופת לגבורה ולחברות אמת,
סמל לנתינה ולמנהיגות,
אין מילים שיכולים לנחם - ומה שנותר זה רק,
לחבק אתכם באהבה רבה
אריה ולול רוזן

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload