Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: ירוחם וברכה זילברמן

במהלך הכרותינו עם ליאור
כשוטר ואדם בכל רמ"ח איבריו.
אהב לעזור ולתת מעצמו,
תמיד היה בכל מקום והראשון בכל משימה. 
תהא נשמתו צרורה בצרור החיים.

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload