Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: סטלה ולאון בלומנפלד

לרינה ומיכאל היקרים
במחשבותנו כל יום וכל שעה חושבים עליכם, 
על האובדן ומאחלים לכם בריאות טובה ואריכות ימים
יהי זכרו ברוך

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload