Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: דורית קסלסי

איש יקר ומיוחד היית ליאור.
רך לב ואוהב אדם.
תמיד מצאת את הטוב בכל אחד 
והצלחת תמיד להתחבר , לכל אחד.
כל כך הרבה אנשים מרגישים שהיה להם קשר מיוחד איתך, 
וזה היה כנראה כשרונך הגדול ביותר. 
אין עוד מפקדים כמוך ליאור.

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload