Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: ישראל צרפתי

הרגע בו אלוהים עזבנו.
כשההר ישאר תמיד ירוק והים עמוק וכחול 
הרקיע תכול ומרגיעכשההר ישאר ירוק אוכל לבוא אליו 
להתרפק על מדרונותיו בהם היינו עולים מדי שבת .
נוח לך חבר ואח.ההר יחזור להיות ירוק בזכות גבורתך .
ואלוהים לו הפתרונים.
מישראל .

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload