Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: טלי מיזן

 

ליאור בוקר, איש יקר !!!!!

לעולם לא אשכח איך דאגת לי כמו אבא. 
תמיד אזכור לך את זה ,
והלוואי ויכולתי להודות לך ולא באתר הנצחה.

יהי זכרך ברוך.

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload