Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: ערן ישראל

"האיש אשר בטובו את הדרך מורה לתועה
כאילו הדליק לו אור מתוך פנסו הזוהר:
מאום לא נגרע מאורו כשהדליק את האור לזולת." (קוינטוס אניוס)
כדי לראות את הכוכבים צריך חשיכה וככל שהחשיכה גדולה יותר, כך זוהרים הכוכבים יותר.

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload