Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: סמדר

אני לא מכירה את ליאור באופן אישי, אבל מרכינה ראש ומשתתפת בצער המשפחה ובצער שאר המשפחות שאיבדו את יקיריהם באסון הכרמל.
יהי זיכרם ברוך.

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload