Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: צרפתי ישראל

זו דרכי לדבר איתך איש יקר . 
הגענו לשנת הארבעים למלחמה . 
חשבנו נשב ונדקסקס על ימים יפים יותר 
אז חשבנו והגורל רצה אחרת .
נותרו לי רק המחשבות והזכרונות היפים 
ממך .
מישראל

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload