Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: קפרוביץ זאב

תעוז יורם, 40 שנה חלפו מאז, ואני זוכר עדיין את משפטיי ההומור שלך שהיינו יוצאים לתשמוע בלילות.
יהי זכרך ברוך

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload