Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: זהבה לרר

 

היינו ביחד בגן חובה ברחוב אלנבי ילד שובב גדול!! המשכנו בבית הספר היסודי ומאז לא התראינו עד שלצערי קרה האסון ואפילו כשאמרו את השם לא קישרתי עד שראיתי את התמונות כיון שבשבילי היה ליאור בויקר יהי זכרך ברוך ילד !

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload