Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: ענת אלמוג חלפון

 

ההיכרות שלי עם ליאור החלה כשהיה שוטר סיור בהמשך היה מ"מ שלי בקורס סמלים היינו חברים טובים לאורך כל השירות שלי קשה לדבר בלשון עבר ובכל זאת יהי זכרך ברוך

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload