Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: יגל פינק

 

העבודה מול ליאור הייתה תמיד מעניינת.
ברוגע ובקור רוח הציג את משנתו הסדורה.
ובכל שלב ושלב ידע לעמוד על דעתו.
כך פעל כל חייו
וכך גם ביומו באחרון.
יהי זכרך ברוך.

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload