Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: יעקב גפן

 

האש גבתה דמם של חברי השוטרים – תנ"ץ ליאור בוקר תנ"ץ אהובה תומר ,וסנ"ץ איציק מלינה , כמו גם הרוגים רבים מקרב צוערי שב"ס ואנשי כב"א . כולם חרפו נפשם ונפלו על משמרתם – בלהבות.
עולים וצומחים מתוך האפר – חורש חדש ופריחות ססגוניות - המקדשים זכרם לעד.

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload