Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: אבי מינקובסקי

 

את ליאור הכרתי בסוף שנת 1981 ,עת הגיע כחניך לקורס הקצינים. באותה עת שימשתי כמפקד מחלקה בבית הספר לשוטרים . ולאחר מכן כמפקדו בסגל קורס השוטרים. ומאז הלכנו יחד במשעולי השירות.ליוויתיו בשפל ובפסגות .לנצח אזכור את עוז רוחו ולחישותיו באוזניי . ת.נ.צ.ב.ה.

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload