Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: נעמי משה

 

נעמי משה בת מחזור בי"ס יסודי "חיה זיו" חיפה מדליקה נר לזכרו של ליאור בוקר ,
תהיה נשמו צרורה בצרור החיים.

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload