Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: מוטי ירושלמי

 

לא הכרתי אותך, אבל הנחישות, התעוזה והרצון לעזור ולהציל אנשים מכבשן האש לא ימושו מזכרוני.
יהי זכרך ברוך

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload