Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: משה חודדה

 

ליאור חברי היקר בן 60 לזכרך אזכור אותך לעד חבר וידיד וגם כאח היית לי לכתך בטרם עת לא נתפסת בבינתי היית חבר נאמן ונערץ ואהבת לעזור לכולם יהי זכרך ברוך לעולמים

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload