Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: גבי בלוך

 

היום היינו אמורים לנגוס מעוגת יום ההולדת. 
לצערי, היושב במרומים כיוון את חיינו בצורה שונה.לא מובנת.... את מקום העוגה תופס נר זיכרון...
מאוד עצוב ובלתי ניתפס.
אח שלי,תמיד שמורה לך פינה חמה בליבי השייכת לך בלבד!
אוהבת אותך.
גברי.

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload