Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: גדעון דנגור

 

ליאור לא אשכח לעולם את העבודה המשותפת איתך. היית מפקד אך קודם כל אדם משיכמו ומעלה. יהי זכרך ברוך

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload