Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: ירוחם זילברמן

 

חמש שנים עברו מאותו אסון שבו נקבע גורלך והחזרת. נשמתך. לבורא עולם בדרכך המיוחדת תוך כדי חרוף נפש. ולא חשבת עלעצמך והיית ממוקד במטרה למען הצלת חיים יי תהי נשמתך צרורה בצרור ה

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload