Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: נחמיה יוסף

 

העין דומעת כל פעם מחדש , רק הנשמה זוכרת ונצבטת שוב , אומרים שהרוגי מלכות אין שום בריה בעולם שיכולה לעמוד במחיצתן , וכמו אליהו הנביא עלית בסערה השמיימה במקום שבו הוא הוריד אש משמיים , איני מכירך אך מתמונת זיו פניך ניכרים כל הדברים שסיפרו אוהבך,

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload