Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: דני

 

ליאור היה חבר ואב וידיד בו זמנית , התייעצתי איתו על כמה וכמה מקרים הן במשטרה והן מן החיים והוא היה יועץ למופת והגון ובעל חוכמה רבה וראיית העתיד הצומח והשמח .. יהי זכרך ברוך אב יקר ..

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload