Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: עומר אשכנזי

 

הכרתי אותו כשהייתי ילד, שירת עם אבי שנים ארוכות והיום, שגם אני שייך למשפחת משטרת ישראל אני מצדיע לזכרו ומבטיח שנמשיך את המורשת שהשאיר אחריו!

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload