Created by BestSite

  • YouTube Social  Icon

הודלק ע"י: קלמן רוזן

 

ברגע שאני מדליק שוב את הנר לזכרך, רעדה אוחזת בי בזוכרי את נועם הליכותיך כלפי משפחתך וכל מכריך ואת הדבקות והגבורה בהם מלאת את משימותיך בחייך ובמותך ושוב אני מתפלל שהוריך הסובלים מדי שנה ומדי יום יעמדו במלאכת הקודש לשמירה על זכרך

Share on Facebook
Please reload

כותבים לזכרו:
Please reload