top of page

לזכרו של חבר, ניצב ניסים מור, ראש אג"מ

ניסים מור

דברים לזכרו
דברים לזכרו של ליאור בוקר

יזכור
יזכור

הקמת האתר לזכרו של ליאור בוקר הוא מעשה ראוי ואף נחוץ להנצחת שמו וגבורתו למען משפחתו ולמען החיים.

סיפורו של ליאור לאורך כל השנים ובעיקר פועלו ומעשיו באסון הדליקה בכרמל הם מסוג החומרים שראוי להשתית עליהם את גידול ילדינו ועתידנו.

עדיין לא סופר כל הסיפור ועדיין לא תואר כל מה שהיה וכל מה שנעשה והשנים הבאות ילמדו על העוצמה ועל גודל האומץ והגבורה של ליאור בוקר.

אני תפילה שנפילתו של ליאור לא הייתה לשווא והלקחים מהאסון ילמדו
וימומשו על ידי כל הגופים והגורמים.

אנו נזכור את ליאור לעד והוא ימשיך להיות בקרבנו ובלבבנו ועל מורשתו נחנך
את שוטרינו.

יהי זכרו ברוך

bottom of page