top of page

שלום לך אחי היקר

רוני בויקר

דברים לזכרו
דברים לזכרו של ליאור בוקר

יזכור
יזכור

שלום לך אחי היקר

כמעט שנה חלפה לה ואתה אינך עימנו

רציתי לחלוק עמך במעט את אשר קרה מאותו יום נורא וכאוב

בעצם כולנו איש איש בדרכו כואב ואבל את לכתך בטרם עת

עתה משהחלפת כתובת אתה דר בבית הקברות בפרדס חנה

לצד רבים וטובים שכמותך שמסרו את נפשם על קידוש השם ונתינה

 

יקירי שלי חלל עצום הותרת בלכתך

ואנו מנסים אך לא מצליחים למלא את החסר

השסעים שחבשת דרך קבע

לא ירפאו עוד וכואבים הם בכל פינה

 

חסרים לנו השיחות והתמיכה ללא גבולות

וכל הטוב שהרעפת על כולנו

נותר רק הטעם של חסר ואובדן

געגועים מיותמים לחלומות וזמן

 

ואני כאן נותרתי לבהות

באביך שאזלו לו הדמעות ואימך שבוכה מעל קברך

 

מזיל תדיר דמעה שקופה בסתר

מאמץ בחום את בנותיך האבלות

 

כן אחי היקר

כמה שאתה חסר לי רק אני ואלוהים יודעים

שום דבר לא הכין אותנו למצב הנורא של אובדן

והתמודדות קשה היא מנשוא

 

מקווה אני שאתה שם למעלה

שלם ברוחך שכן אש לא תוכל לרוח

ואולי משקיף אתה בגעגוע עלינו כאן למטה

ואנו שמביטים לך למעלה

גאים בך איש גיבור ובכל מה שהותרת.

רוני.

bottom of page