חייו ומותו

לפני ארוע השריפה בכרמל

תחילת אירוע השריפה בכרמל