זיכרון והנצחה

שאדם שאתה אוהב הופך לזיכרון.
הזיכרון הופך לאוצר

1
2