top of page

לי-אור כבוי

לירון בוקר

דברים לזכרו
דברים לזכרו של ליאור בוקר

יזכור
יזכור

למרגלות הר הכרמל

באומץ וגבורה

הותרת אותנו מאחור

והלכת לעולמך

 

זה לא הטבע שבגד בנו

וגם לא אתה

זו האש הצורבת

שכילתה את דרכך

 

שהותירה בי כאב

שלנצח יישאר

שמשתקת את גופי

לנוכח החסר

 

אני נאבקת בשריפה

שעוד קיימת בי בפנים

על אובדנך העצום

על המראות הקשים

 

מסרבת לעכל

את החיבוק האחרון

מסרבת לקבל

שנותר לזיכרון

 

נותרתי אור כבוי

והיית לי לאור

נשאבתי אל החושך

בעודך יוצא לדרור

 

לירון בוקר אחייניתו של ליאור ז"ל

bottom of page